تبلیغات
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ

سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری . رفتــــــــــم - لذت عاشقی

بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری . رفتــــــــــم

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

لذت عاشقی
"یـکی از لـذت هـایی کـه هست..."
ایـنه کـه تـو تـاکـسی بـاشـی گـوشـیت زنگ بـخوره و بـبینی عـشقـته...!!
بـا لبـخند دکـمه ی سـبز رو فـشار بـدی...
آروم بـاهـاش حـرف بـزنی تـا مـسافـرای دیگـه صـداتو نـشنون...
جـوری کـه فـقط صـدای عشقت بـیاد...!
عـشقت بـگه چـرا آروم حـرف مـیزنی؟؟؟ تـنظیـماتِ ولـومـت بـه هـم خـورده؟؟؟
خـیلی آروم بـگی:نـه دیـوونـه تـو تـاکسیَم..!!
عـشقـت یـکم مـکث کـنه بـگه آهــــان جـات بـده؟؟؟
حـالا آب اُفـتاد دسـتِ یـزید...!
ده ثـانیـه وقـت داری بـهــش بـگی "دوسـتت دارم" اگـه نـگی بـاهات قـهر مـیکنه...
آرومـم بـگی قـبول نـیست...!!!
شما آروم بـگی:چـی مـیگی دیوونـه؟؟؟ ایـن جـمله رو پـشـتِ تـلفـن نـمیگن بـاید رو در رو گـفت!!!
عـشقت بـگه:فـلسفـه نـباف! صـد بار رو در رو گـفتی یـه بـارم ایـنجوری..!
شما آروم بـگی:تـوروخـدا بـیخیال شـو! تـو تـاکسی ضایعست..!
بـگه:پـس بـاهات قـهرم!!!
تـنت بـلرزه بـگی بـاشـه وایـسا..! یـه نفس ِ عـمیق،آروم بـگی دوســتت دارم...
داد بـزنـه بـگه: نـه!ایـنجوری داد بـزن بـگو دوسـتت دارم!!!
قـید ِ هـمه چـی رو بـزنی بـا یـه نفس ِ عـمیق بـگی:
دوســــتـت دارم...!!!...
بـگذار مـسافران فـکر کــنند شما یـک آدم ِ سـاده و عـاشقیت کـه اسـیر ِ یـک آدم ِ شـده..

خوش بحال همه كسایی كه واسه خودشون یكیو دارن{-38-}
[ سه شنبه 19 شهریور 1392 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ ..ƧΛЯΛ.. ] [ نظرات() ]